Co děláme..

Libavská lesní s.r.o. poskytuje komplexní služby pro vlastníky lesa, počínaje těžbou dřeva (zejména harvestorovými technologiemi John Deere), rizikovým kácením, kácením ve strmých svazích (k tomu využíváme LKT 80 v kombinaci s železným koněm Moritz FR50), a jeho následnou dopravu vlastními vyvážecími soupravami. 

Zprostředkováváme nákup a prodej dříví všech sortimentů a dřevin.

Poskytujeme také služby v oblasti pěstebních činností (zalesňování, včetně dodávky sadebního materiálu, ochranu lesa, výchovu mladých lesních porostů), a následnou průběžnou péči o vysázené stromy (prořezávky, probírky atd.).