Pěstební činnost

Naše služby v oblasti pěstebních činností zahrnují zalesňování, včetně dodávky sadebního materiálu, ochranu lesa (asanace dříví), výchovu mladých lesních porostů, a následnou průběžnou péči o vysázené stromy (prořezávky, probírky atd.).