Těžba a vývoz dřeva

Zabýváme se těžbou dřeva pomocí nejmodernější harvestorové technologie (John Deere), rizikovým kácením, kácením ve strmých svazích (k tomu využíváme LKT 80 v kombinaci s železným koněm Moritz FR50 a pilaře), a jeho následnou dopravou vlastními vyvvážecími soupravami.